วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

ชนเผ่าซาไกในพัทลุง

ซาไก หรือที่หลายๆคนรู้จักและมักเรียกกันว่าเงาะป่า เป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยและในตอนเหนือของประเทศมาเลเซียมาเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว สำหรับในประเทศไทยซาไกใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดระหว่าง 3จังหวัด คือ พัทลุง ตรัง และสตูล
อาจกล่าวได้ว่าวิถีชีวิตของซาไกเป็นวิถีชีวิตที่ดำเนินไปเฉกเช่นมนุษย์ในยุคหิน ซึ่งยังคงพึ่งพาอาศัยธรรมชาติรอบๆตัว และผลัดเปลี่ยนแหล่งที่พึ่งพาใหม่ไปเมื่ออาหารในแหล่งเดิมร่อยหรอลง แต่ปัจจุบันแหล่งที่พักพิงซึ่งให้ทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่าอันเป็นแหล่งอาหารของซาไกได้ถูกประชาชนผู้มีวัฒนธรรมอันศิวิไลกว่าอย่างพวกเรานั้นรุกรานพื้นที่พักพิงเหล่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นโดยการบุกรุกป่าของชาวบ้านเพื่อทำสวนยางพาราและสวนผลไม้หรือการคุกคามของขบวนการลักลอบการตัดไม้เถื่อน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวซาไกให้เลวร้ายลงเป็นอย่างมากแหล่งที่มา: 1. http://learners.in.th/blog/mimochka/257283
2. http://school.obec.go.th/banku_ns/kruya/view.php?topic=13
3. http://www.thaioctober.com/smf/index.php?topic=477.60


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น